เริ่มแล้ว! แคมเปญ “ท้าพิสูจน์ 30 วันคุณทำได้ เปลี่ยนเบาหวานเป็นเบาใจ”

สุขภาพ เมื่อเป็นเบาหวาน

เคยมีคำพูดที่ว่า เมื่อเป็นเบาหวานแล้ว จะต้องทานอาหารน้อยลง และทานยาไปตลอดชีวิต

สุขภาพ ซึ่งนั่นทำให้ผู้เป็นเบาหวานเกิดความกังวลใจ และใช้ชีวิตได้อย่างไม่เต็มที่นัก เพราะถ้าต้องงดของอร่อย และทานแต่ผัก ผลไม้ ก็คงมองว่าโรคเบาหวาน เป็นอุปสรรคของชีวิตแต่วันเบาหวานโลกปีนี้ จะทำให้ความคิดและความรู้สึกแบบเดิมๆ นั้นเปลี่ยนไป ด้วยความพิเศษกว่าที่เคย โดย กลูเซอนา จัดกิจกรรมดีๆ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายกับ แคมเปญ “ท้าพิสูจน์ 30 วันคุณทำได้ เปลี่ยนเบาหวานให้เบาใจ” ชวนคนไทยมาเปลี่ยนโรคเบาหวานที่ดูเหมือนน่าหนักใจ ให้กลายเป็นโรคที่ใช้ชีวิตได้อย่างเบาใจ และมีความสุขมากขึ้น ผ่าน Workshop ที่อัดแน่นไปด้วยสาระและความสนุก แคมเปญนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกลูเซอนา ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้เป็นเบาหวาน* และโมดิช ฟู้ด ดีไซน์ ร้านอาหารสุขภาพดิลิเวอรี่ที่ออกแบบอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการ พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการดูแลตัวเอง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เป็นเบาหวานและผู้ดูแลโดย Workshop ที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยการตรวจวัดมวลร่างกาย (BMI)

สุขภาพ เมื่อเป็นเบาหวาน

ค่าระดับน้ำตาลในเลือด และความดันเลือดของผู้เข้าร่วมแคมเปญ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการอ่านค่าข้อมูลต่างๆ และเริ่มบันทึกสถิติก่อนเริ่มแคมเปญเป็นรายบุคคลตามด้วยกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการดูแลตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง ให้ผู้ป่วยเบาหวานได้เข้าร่วมอีกมากมาย ตลอด 5 ชั่วโมงเต็ม ได้แก่Interactive Lecture การให้ความรู้เรื่องเบาหวานอย่างครบถ้วน อาทิ สาเหตุการเกิดโรค ประเภทของโรค การดูแลรักษาร่างกาย การทานอาหาร บทบาทของอาหารทางการแพทย์ และการใช้อาหารทดแทนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอย่างเหมาะสม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุก ผู้เข้าร่วมแคมเปญทุกคนร่วมตอบคำถาม ซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดคลาสเรียน